ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออื่น
เสนียด

Justicia adhatoda L.

กระเหนียด (ภาคใต้);กุลาขาว;บัวลาขาว;บัวฮาขาว (ภาคเหนือ);โบราขาว (เชียงใหม่);โมรา;เสนียดโมรา (ภาคกลาง);หูรา (นครปฐม);หูหา (เลย)
สันพร้ามอญ

Justicia gendarussa Burm.f.

กรอกระโด้ะ (กระเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน);กระดูกดำ;กระลาดำ (กาญจนบุรี);เกี๋ยงผา;เฉียงพร้า (สุราษฏร์ธานี);เฉียงพร้าบ้าน;เฉียงพร้ามอญ;เฉียงพร้าม่าน;บัวลาดำ (ภาคเหนือ);ปองดำ;ผีมอญ;ส้มมะงาจีน;แสนทะแมน (ตราด)
เหงือกปลาหมอ

Acanthus ebracteatus Vahl

แก้มหมอ (กระบี่);จะเกร็ง;อีเกร็ง
ฟ้าทะลายโจร

Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees

เขยตายยายคลุม (โพธาราม);น้ำลายพังพอน (กรุงเทพ);ฟ้าทะลาย;ฟ้าสะท้าน (พัทลุง);ฟ้าสาง (พนัสนิคม);เมฆทะลาย (ยะลา);สามสิบดี (ร้อยเอ็ด);หญ้ากันงู (สงขลา)
อังกาบหนู

Barleria prionitis L.

เขี้ยวแก้ว;เขี้ยวเนื้อ;มันไก่ (ภาคเหนือ)
อังกาบ

Barleria cristata L.

ก้านชั่ง;คันชั่ง (ตาก);ทองระอา (กรุงเทพฯ);หอมป่า;อังกาบกานพลู (ภาคเหนือ);อังกาบเมือง (ภาคกลาง)
เสลดพังพอน

Barleria lupulina Lindl.

เช็กเชเกี่ยม (จีน);พิมเสนต้น;เสลดพังพอนตัวผู้ (ภาคกลาง)
สังกรณี

Barleria strigosa Willd.

ขี้ไพนกคุ่ม (ปราจีนบุรี);จุกโรหินี (ชลบุรี);หญ้าหงอนไก่;หญ้าหัวนาค (ภาคเหนือ)
พญายอ

Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau

ผักมันไก่;ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม่);พญาปล้องคำ (ลำปาง);พญาปล้องดำ;พญาป้องทอง (ภาคกลาง);โพะโซ่จาง (กระเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน);เสลดพังพอนตัวเมีย (พิษณุโลก)
ลิ้นงูเห่า

Clinacanthus siamensis Bremek.